Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε φορείς/δίκτυα/προγράμματα

 Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας από την ίδρυσή της (1983) έως σήμερα συμμετέχει σε διάφορους φορείς. Σημαντική είναι η συμμετοχή της στις Γενικές Συνελεύσεις της ΓΣΕΒΕΕ μέσω των εκλεγμένων για μια τριετία αντιπροσώπων της. Οι αντιπρόσωποι ασκούν, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, το δικαίωμα ψήφου και πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν στις ακόλουθες διαδικασίες που ορίζονται από το καταστατικό της Συνομοσπονδίας:

  • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ, έλεγχος των πράξεων και παραλείψεων του
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής με άσκηση ελέγχου στην τελευταία.
  • Έγκριση ή απόρριψη του απολογισμού δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τους ετήσιους ισολογισμούς.
  • Απόφαση για τη στρατηγική και τη δράση της ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
  • Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό για την νέα περίοδο.
  • Απόφαση για την ανάθεση της είσπραξης των συνδρομών των μελών από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που ανήκουν στις Ομοσπονδίες – Μέλη και καθορισμός των όρων πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των συνδρομών αυτών.
  • Έγκριση περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού.
  • Απόφαση για την διάλυση της Συνομοσπονδίας τηρώντας την οριζόμενη από τον Νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία συμμετέχει και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ναυπακτίας. Με την απόφαση 34/2011 ορίστηκαν, εκτός από την πρόεδρο της επιτροπής και οι εκπρόσωποι τόσο από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας όσο και από την ΟΕΒΕ Ναυπακτίας & Δωρίδας. Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη που έχουν εκφράσει αρκετά μέλη της Ομοσπονδίας, ο Δήμος και προκειμένου να υπάρχει αγαστή συνεργασία, έπρεπε να εκδηλώσει ενδιαφέρον η Ομοσπονδία να συμμετέχει και σε άλλες επιτροπές, που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής.

Η σημαντικότερη συμμετοχή της είναι στο μετοχικό σχήμα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΟΤΔ, φορέα που έχει αναλάβει από το 1994 την αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της. Μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ήταν το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 66 επαγγελματιών της πόλης. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικής υποστήριξης κλπ, αλλά και για το πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν στην περίοδο οικονομικής κρίσης και θα αναπτυχθούν στη συνέχεια.

Επίσης, σε συνεργασία πάντα με εκπαιδευτικούς φορείς για επαγγελματική κατάρτιση, η Ομοσπονδία συμμετέχει στα προγράμματα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ. Αναλαμβάνει την ενημέρωση των μελών της, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τους φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, µε ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ηµερίδων κλπ.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση και συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν, ή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος εκπαίδευσης επαγγελματιών και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι στην Βαρκελώνη της Ισπανίας από 21/11 έως 3/12.14. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η πράσινη επιχείρηση, ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων και η διαχείριση αποβλήτων. Σε θεωρητικό επίπεδο έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία των “πράσινων” επιχειρήσεων και σε πρακτικό επίπεδο έγινε επίσκεψη σε καινοτόμες επιχειρήσεις που η λειτουργία τους στηρίζεται σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Μέσα από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον εμπορικό σύλλογο της Βαρκελώνης, αναλύθηκε το μοντέλο ανάπτυξης της πόλης , ο τρόπος λειτουργίας του εμπορικού συλλόγου, η σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των μεγάλων πολυκαταστημάτων κα.