Η ομοσπονδία δραστηριοποιείται σε μια γεωγραφική περιοχή, η οποία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χαρακτηρίζεται από τον ορεινό όγκο της και τη παραθαλάσσια ζώνη της.  Γίνεται σημαντική προσπάθεια, ώστε να δοθεί τουριστική ταυτότητα στην πόλη, δηλαδή να καταστεί η Ναύπακτος τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο και όχι περιοδικά. Είναι κοινή άποψη ότι λόγω της θέσης της και λόγω των υποδομών που συντελούνται γύρω από την πόλη, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην προσέλκυση τουριστών, οι οποίοι θα δώσουν την πολυπόθητη ώθηση στην οικονομία. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ομοσπονδία, καθώς θα είναι σε θέση, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, να βοηθήσει ακόμη περισσότερο και να συμβάλλει στο να βρουν ευκολότερα τον προσανατολισμό τους τα μέλη της.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της ομοσπονδίας είναι ότι έχει μπει για τα καλά σε διαδικασία εξωστρέφειας. Σε αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι είναι πλέον κατανοητό από τα περισσότερα μέλη της ότι είναι υποχρέωση να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο, κάτι το οποίο ορίζει η εξωστρέφεια. Η συνεχόμενη επικοινωνία με το ανώτερο όργανο της ομοσπονδίας, που είναι η ΓΣΕΒΕΕ, η συνεχόμενη ζήτηση για ενημέρωση, η παρουσία επιστημονικού συμβούλου είναι ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας της ομοσπονδίας, άρα συνάμα και πλεονέκτημα της. Σαφώς, όμως, είναι πάρα πολλά ακόμη που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του ειδικού συμβούλου και για το λόγο αυτό η καταλυτική του συμβολή κρίνεται για το μέλλον αναγκαία και απαραίτητη.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα, όμως, το οποίο απορρέει από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, που έχει η ομοσπονδία είναι το γεγονός ότι υπό τη σκέπη της βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δύναμη, εφόσον γίνεται με το σωστό τρόπο, να μεταφέρει τις ανησυχίες των μελών της προς το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο (ΓΣΕΒΕΕ) και να ασκεί και την αντίστοιχη πίεση για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα και δυσκολίες.