Η ομοσπονδία απαρτίζεται από 12 πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία είναι τα εξής:

Σωματείο Αριθμός εγγεγραμμένων μελών
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ 20
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 20
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ 30
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 90
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 200
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 28
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ 41
ΚΑΦΕΠΟΛΩΝ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΙΔΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 90
ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ 30
ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ 20
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 151
ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ 20
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΔΩΡΙΔΑΣ 20
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 20
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ 30

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας, οι επιχειρήσεις – μέλη των σωματείων χαρακτηρίζονται ως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και ταυτόχρονα υπάλληλος στην επιχείρηση και αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες μετά βίας φθάνουν και ξεπερνούν λίγο τους 10 υπαλλήλους. Εξαιρούνται ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 20 άτομα προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 10 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης, είναι το 86% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που υπόκεινται στη γεωγραφική περιοχή δράσης της Ομοσπονδίας, αυτές που έχουν από 10 έως 20 υπαλλήλους είναι 11% και το υπόλοιπο 3% είναι οι επιχειρήσεις με 20 υπαλλήλους και άνω.