Πρόεδρος Θέμης Δαβανέλλος

Αντιπρόεδρος Ταξιάρχης Σούζας

Γραμματέας Κων/νος Αναδιώτης
Ταμίας Χριστίνα Βασιλοπούλου
Αναπληρωτής Ταμίας Μπακατσιάς Βασίλης
Μέλη Δ.Σ  Σωτήρης Τσιλιγιάννης
                 Σπύρος Καρκατσούλης
                  Κων/νος Κακούρας
                  Αντωνιάδης Κων/νος